A D R E S A

Vělopolí 91, 739 59 Střítež, Česká republika

T E L E F O N

00420 777 150 700

E - M A I L

pnoga@volny.cz